Zarządcy boiska w Brodnicy zlecili nam modernizację istniejącego piłkochwytu.

Prace polegały na dobudowaniu ogrodzenia z siatki powyżej istniejącego płotu oraz wymianie zniszczonej siatki. Przy okazji wykonaliśmy wymianę uszkodzonych linek naciągowych piłkochwytu, których napięcie regulowane jest za pomocą śrub rzymskich. Efekt naszych działań wyraźnie widać na poniższych zdjęciach.