Konstrukcja piłkochwytu oparta na słupach stalowych z profilu kwadratowego 8x8cm wypełniona siatka polietylenową.

Zadanie: montaż dwóch piłkochwytu wzdłuż linii bocznej boiska sportowego.

Długość piłkochwytu: 26 mb
Wysokość: 5 m
Lokalizacja: Żagań, woj. dolnośląskie

Piłkochwyt będący podwyższeniem istniejącego ogrodzenia boiska. Jego głównym zadaniem jest jeszcze lepsza ochrona znajdujących się w pobliży zabudowań mieszkalnych.