Legendarna ekipa montażowa dostarczyła i zamontowała nowe piłkochwyty na boisku wiejskim w miejscowości Tomaszów.

Głównym zadaniem dla nowej konstrukcji jest wyłapywanie piłek przed wypadaniem poza plac gry – z jednej strony na pobliską drogę, z drugiej do sąsiada.

Piłkochwyt wysokości 5 metrów ponad grunt wykonany został z wykorzystaniem słupów stalowych z profilu 8x8cm, zastrzałów i siatki polietylenowej.

W narożniku łączącym strony piłkochwytu zamontowaliśmy siatki pozwalające na swobodny wjazd na teren boiska.