Piłkochwyt jest konstrukcją, która z racji swojego przeznaczenia narażona jest na działanie sił natury, głównie wiatru, słońca i deszczu.

Szczególnie wiatr sprawia, iż konstrukcja ta musi być mocno zakotwiczona w gruncie tak aby stawić czoła niesprzyjającym warunkom.