Wymiana siatek na ogrodzeniu boiska piłkarskiego

Zwróć się do nas w przypadku gdy zachodzi potrzeba wymiany siatki na istniejącym piłkochwycie.

Bazując na sporym doświadczeniu dobieramy odpowiednią siatkę ochronną i wymieniamy starą siatkę na zupełnie nową.

Jeśli zależy Państwu na szybkiej wymianie siatki na nową i trwałą zapraszamy do kontaktu w celu skonsultowania terminu, miejsca, a także sposobu montażu.