Gmina Lubrza zleciła nam budowę małego piłkochwytu na boisku sportowym w miejscowości Nowy Browiniec.

Piłkochwyt wysokości 5 metrów i szerokości 15 metrów wykonany został z wykorzystaniem profili kwadratowych 8×8 cm. Wypełnienie z siatki polietylenowej o oczku 10×10 cm. Wszystko spina linka stalowa w otulinie PCV naprężona przez system śrub rzymskich.