Skromny ale bardzo potrzebny piłkochwych ochraniający budynek mieszkalny.

Zadanie: montaż piłkochwytu oddzielającego boisko osiedlowe od pobliskiego budynku.

Długość piłkochwytu: 12 mb
Wysokość: 5 m
Lokalizacja: Smolec, woj. dolnośląskie