Szkoła Podstawowa nr 264 w Warszawie zleciła nam budowę nowego piłkochwytu na boisku sportowym.

Zakres prac obejmował demontaż starego, skorodowanego ogrodzenia i postawienie w jego miejsce nowego piłkochwytu wypełnionego siatką materiałową.

Demontaż starego piłkochwytu.

Nowy piłkochwyt powstał w oparciu o 7 słupów stalowych z profilu 8x8cm. Skrajne słupy wzmocnione zostały zastrzałami z profilu zamkniętego. Między słupami rozciągnięta została linka stalowa w otulinie PVC.

Wypełnienie piłkochwytu stanowi siatka polietylenowa ze sznura grubości 4mm o oczku 10x10cm w kolorze zielonym.