Piłkochwyt wykonany na przy użyciu stalowych słupów tworzących przestrzenie piłkochwytu.

Zadanie: montaż piłkochwytu oddzielającego boisko sportowe od pobliskiego parkingu.

Długość piłkochwytu: 35 mb
Wysokość: 5 m
Lokalizacja: Szczecin, zachodniopomorskie

Stalowe słupy długości 6 metrów zostały bezpośrednio zabetonowane w przygotowanych otworach montażowych na głębokość 1 metra.

Wyparcie skrajnych słupów zastrzałami usztywniło całą konstrukcję. Dzięki nim możliwe było odpowiednie napięcie olinowania.

Na tak przygotowanej konstrukcji rozwieszona została siatka polietylenowa o oczku 10x10cm.

Prace prowadzone były w trudnym terenie. Osadzenie słupów pomiędzy dwoma obrzeżami wiązało się z koniecznością użycia dużej ilości siły, ciężkiego sprzętu i cierpliwości.

Po raz kolejny pokazaliśmy jednak, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, a na cuda wystarczy chwilę poczekać.