Mały piłkochwyt za bramkami o wymiarach 30m x 5m dedykowany na boisko piłkarskie tzw. Orlik.

Konstrukcję piłkochwytu stanowią słupy stalowe długości 6 mb i grubości ścianki 4mm. Słupy zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez malowane proszkowe.

Na jedną stronę piłkochwytu składa się 6 słupów oddalonych od siebie co 5 metrów. Skrajne słupy zostały dodatkowo wzmocnione poprzez zastosowanie zastrzałów z profili stalowych. Słupy zostały osadzone w ziemi na głębokości ponad 1 metra a wokół nich wykonana została stopa fundamentowa.

Po stężeniu betonu rozciągnięta została linka stalowa w otulinie, do której następnie za pomocą karabińczyków zamocowana została siatka polipropylenowa. Napięcie linki i siatki na piłkochwycie regulowane jest przez śruby rzymskie.

Połączenie stalowej konstrukcji piłkochwytu z odporną na warunki atmosferyczne siatką polipropylenową zapewnia długotrwałe i bezproblemowe funkcjonowanie piłkochwytu.