Prezentujemy mały przykładowy piłkochwyt za bramkami na pełnowymiarowym boisku piłkarskim FIFA.

Dwa piłkochwyty o szerokości 48 metrów i wysokości 5 metrów.

Prawie 50 metrowa szerokość piłkochwytu pozwala na zabezpieczenie najbardziej newralgicznego miejsca na boisku piłkarskim jakim jest pole karne.
Rekomendujemy budowę piłkochwytów o wysokości 5 metrów z dwóch powodów:

a) racjonalnego – jest to wystarczająca wysokość zapewniająca komfort gry i bezpieczeństwo osób postronnych,

b) ekonomicznego – fabryczna długość słupów stosowanych w konstrukcji piłkochwytów wynosi 6 metrów. Idealnie jest jeśli 1 metr słupa zostaje zakotwiczone w podłożu, a pozostałe 5 metrów wystaje ponad ziemię.

Budowa niższych piłkochwytów powoduje konieczność przycinania słupów do pożądanej długości generując odpady. Z drugiej strony konstrukcje osiągające ponad 5 metrów wymuszają konieczność łączenia i spawania słupów. Zarówno cięcie jak i spawanie znacząco zwiększa koszt inwestycji w piłkochwyt.

Potrzeby Klienta są naszym wyznacznikiem.

Produkujemy i montujemy piłkochwyty zgodne z potrzebami inwestorów. Okoliczne zabudowania, uwarunkowania terenu lub istniejące już konstrukcje mogą mieć wpływ na kształt piłkochwytu. Bierzemy to pod uwagę i tworzymy kompleksowe rozwiązania uwzględniające wszelkie założenia.