Prezentujemy przykładowy projekt piłkochwytów na treningowym boisku piłkarskim.

Projekt zakłada dwa piłkochwyty za bramkami o szerokości 48 metrów i wysokości 5 metrów każdy oraz jeden piłkochwyt biegnący wzdłuż bocznej linii boiska piłkarskiego

Taka konstrukcja piłkochwytu pozwala na zabezpieczenie najbardziej newralgicznych miejsc na boisku piłkarskim jakimi są strefy pola karnego oraz trybuny znajdujące się wzdłuż boiska.
Rekomendujemy budowę piłkochwytów o wysokości 5 metrów z dwóch powodów:

a) racjonalnego – jest to wystarczająca wysokość zapewniająca komfort gry i bezpieczeństwo osób postronnych,

b) ekonomicznego – fabryczna długość słupów stosowanych w konstrukcji piłkochwytów wynosi 6 metrów. Idealnie jest jeśli 1 metr słupa zostaje zakotwiczone w podłożu, a pozostałe 5 metrów wystaje ponad ziemię.

Budowa niższych piłkochwytów powoduje konieczność przycinania słupów do pożądanej długości generując odpady. Z drugiej strony konstrukcje osiągające ponad 5 metrów wymuszają konieczność łączenia i spawania słupów. Zarówno cięcie jak i spawanie znacząco zwiększa koszt inwestycji w piłkochwyt.

Potrzeby Klienta są naszym wyznacznikiem.

Produkujemy i montujemy piłkochwyty zgodne z potrzebami inwestorów. Okoliczne zabudowania, uwarunkowania terenu lub istniejące już konstrukcje mogą mieć wpływ na kształt piłkochwytu. Bierzemy to pod uwagę i tworzymy kompleksowe rozwiązania uwzględniające wszelkie założenia.

Wymiana siatek ochronnych.

Jeśli siatki wymagają naprawy lub wymiany, prosimy o kontakt. Zajmujemy się wymianą siatek ochronnych na boiskach, na Orlikach i salach gimnastycznych. Wymiana siatki ochronnej za bramkami na boiskach może być dość proste.